K ověření naší odbornosti přikládáme certifikáty a doklady o získané kvalifikaci.

Společnosti ASVEL s.r.o. je sice novou společností, ale odbornou praxi na základě živnostenského listu provádíme již několik let.

Za důležitý aspekt, který charakterizuje kvalitu naší práce, považujeme průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pod Českou komorou autorizovaných inženýrů (http://www.ckait.cz/) a Asociací energetických specialistů ( http://www.asociacees.cz/).