V současnosti jsou pro rodinné a bytové domy určeny tyto dotační tituly

Nová Zelená Úsporám

Jedná se o program na podporu snížení energetické náročnosti domu. Mimo území hlavního města jsou však podporovány pouze domy rodinné.

Pro získání dotace zajistíme

 • zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky dotačního titulu
 • vyřízení potřebných podkladů a dokumentů
 • stavební povolení, včetně kolaudace (v případě požadavku)
 • zpracování a kompletaci žádosti o dotaci
 • podání žádosti, včetně potvrzení o přijetí žádosti

IROP (Integrovaný Regionální Operační Program)

Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení a realizaci opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v bytových domech.

Pro získání dotace zajistíme

 • zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky dotačního titulu
 • zpracování energetického hodnocení
 • vyřízení potřebných podkladů a dokumentů
 • zajištění stavebního povolení, včetně kolaudace (v případě požadavku)

a poradíme

 • zpracování a kompletace žádosti o dotaci
 • podání žádosti, včetně zajištění potvrzení o přijetí žádosti
 • vyřízení dotace po realizaci

Kotlíkové dotace

Mají za úkol snížení emisí z lokálního vytápění domácností, rozsah si upravují jednotlivé kraje, což upřesňují jednotlivě vydané výzvy.

Zajímavé odkazy na zdroje financování

Operační program životní prostředí - www.opzp.cz

Státní zemědělský intervenční fond - www.szif.cz 

Státní fond životního prostředí České republiky - www.sfzp.cz

Ministerstvo zemědělství - rozcestník www.eagri.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj - www.mmr.cz 
Asociace krajů České republiky - www.asociacekraju.cz 
Krajský úřad Jihomoravského kraje - www.kr-jihomoravsky.cz
Krajský úřad Jihočeského kraje - www.kraj-jihocesky.cz  
Krajský úřad Karlovarského kraje - www.kr-karlovarsky.cz  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - www.kr-kralovehradecky.cz
Krajský úřad Libereckého kraje - www.kraj-lbc.cz
Krajský úřad Olomouckého kraje - www.kr-olomoucky.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje - www.kr-moravskoslezsky.cz
Krajský úřad Pardubického kraje - www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje - www.kr-plzensky.cz
Krajský úřad Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje - www.kr-ustecky.cz
Krajský úřad kraje Vysočina  - www.kr-vysocina.cz
Krajský úřad Zlínského kraje - www.kr-zlinsky.cz
Magistrát hlavního města Prahy - www.praha-mesto.cz

Regionální operační programy

NUTS II Severozápad 
ROP NUTS II Severovýchod 
ROP NUTS II Střední Čechy
ROP NUTS II Jihozápad
ROP NUTS II Jihovýchod 
ROP NUTS II Moravskoslezsko 
ROP NUTS II Střední Morava