Novela zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií, která nabyla účinnosti ke dni 1. července 2015, stanovuje povinnost pro podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem, zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za čtyři roky.
Úplné znění novelizovaného zákona naleznete zde: www.psp.cz - Předpis 103/2015

Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 ) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001), který zahrnuje energetický audit."

K dotačním titulům zpracováváme energetické posudky (dle vyhlášky 480/2012Sb. o energetickém auditua a energetickém posudku).

A neposlední řadě zpracováváme PENB (dle vyhlášky 78/2013SB. o energetické náročnosti budov), který je nutný při prodeji, pronájmu a při výstavbě nové budovy.