Zajišťujeme také odborné zastupování investorů při vedení staveb odborníkem s praxí a zkušenostmi v oblasti organizování staveb.
Jedná se o technický dozor investora - TDI nebo odborné vedení stavby - OVS.
Rozdíl technického dozoru a odborného vedení stavby je v uděleném oprávnění (pro odborné vedení stavby musí být osoba autorizována podle zvláštních předpisů).

Výrobní haly

Rodinné domy

Historické stavby